Pinaniniwalaan na may koneksyon ang mga linya sa ating palad sa ating personalidad, at maging sa mga pangyayari sa ating buhay.

Ating suriin ang linya ng pag-ibig sa ating palad upang makita natin ang mga pagsubok sa ating love life na maaaring nararanasan na natin, o mararanasan pa lang.

Alin sa dalawang palad ang iyong titingnan?

Kung ikaw ay kananete o madalas na ginagamit ang kanang kamay, ito ang iyong pagbabasehan. Kaliwa naman kung ikaw ay kaliwete o madalas na ginagamit ang kaliwang kamay.


Kung ang linya ng pag-ibig ay maikli, o umaabot lang hanggang sa gitnang daliri, o wala ang linyang ito sa palad, ang taong nagtataglay nito ay makasarili, may makitid na pag-iisip, at padalos-dalos kaya madalas na nakakapanakit ng iba. Kaya naman madalas silang nilalayuan ng mga tao sa kanilang paligid. Kung nagtataglay ng mga ganitong katangian, sikapin na mapaunlad ang sarili upang bumuti ang buhay pag-ibig.


Ang mga tao naman na nagtataglay ng linya na mahaba ay sobrang mapagmahal kaya sila yung lubos na masasaktan kung hihiwalayan ng kanilang kabiyak. Pag-aralan na magtira ng pagmamahal sa sarili upang kung ikaw ay iiwanan ng minamahal, magiging madali para sa iyong harapin ang pagkabigo.


Mahirap para sa mga taong may pababang kurba ng linya ng pag-ibig na ipahayag ang kanilang saloobin. Kung hahayaan itong mangyari, magiging ugat lang yan ng mga problema sa love life.


Problema naman sa buhay may-asawa na maaaring mauuwi sa hiwalayan ang kahulugan ng linya na maraming pababang sanga, o may dalawang pataas at pababang sanga sa simula ng linyang ito. Kung nagtataglay nito, maging maingat sa pagpili ng iyong makakasama sa buhay.


Kung ang linya ng pag-ibig ay putol-putol o may maliliit na linyang pumuputol dito, magiging mahirap para sa iyo na magkaroon ng maayos na love life. Kung nagtataglay nito, huwag maging padalos-dalos upang maiwasan na masaktan, at makapanakit ng iba.


Kung mayroon namang hugis tatsulok sa itaas ng linya, mataas ang tiyansa na ikaw ay umibig sa taong may karelasyon o asawa na.

Tandaan na ito ay gabay lamang. Ang ating kapalaran ay nakadepende pa rin sa ating mga desisyon, at aksyon.