Walang gayuma o anumang ritwal na kayang makapagpabalik ng isang tao sa loob lang ng isang araw. Kung may magsasabi o mangangako sa iyo ng ganyan, magduda ka na. Tandaan na may tinatawag na "incubation period", o panahon kung kailangan magkakaroon ng resulta isang spell.

Sa totoo lang, may iilan lang sa mga natulungan ko ang nakakita ng magandang resulta sa loob lang ng isang linggo. Mas marami pa rin sa kanila na nakapansin ng inaasahan nilang pagbabago matapos ang isa hanggang tatlong buwang paghihintay. Iyan ay dahil nakadepende pa din talaga sa sitwasyon ng magpapagawa ng ritwal ang tagal ng paghihintay sa resulta.

Base sa aking obserbasyon, ang mga ritwal na nagkaroon ng mabilis na resulta ay ginawa ko para sa mga magkasintahang hindi pa higit sa isang buwang hiwalay. Samantalang yung mga kilyente ko na matagal ng hiwalay sa kanilang kabiyak bago pa lumapit sa akin ay matagal din bago nakakita ng epekto, tipikal na ang dalawa hanggang tatlong buwan.

Mayroon din sa kanilang naghintay sa loob ng isang taon dahil matindi ang galit ng taong pinagawan nila ng ritwal. Sa ganitong klaseng sitwasyon, sinasamahan ko din ng healing ritual upang humupa muna ang galit na makakasagabal sa ritwal na aking gagawin.

Tandaan din na may mga pagkakataong hindi naibibigay ng isang gayuma ang isang kahilingan sapagkat wala na talagang nararamdaman ang taong pinaggamitan nito. Kaya naman mahalagang makita muna iyan ng gagawa ng ritwal upang makapagbigay siya ng mga alernatibong solusyon.