Ako si Adlaw, isang Babaylan (Filipino Shaman) na gumagawa ng mga gayuma (lumay) o love spells simula pa noong 2009. Marami na rin akong natulungan na mabuo ang kanilang pamilya, at mapabalik ang kanilang dating kasintahan.

Kung nais mong magpagawa ng gayuma sa pag-ibig sa akin, mahalaga na maunawaan mo munang mabuti ang pamamaraan ko sa panggagayuma kaya basahin muna ang mga sagot sa tanong dito: https://www.gayumaonline.com/p/gayuma-lumay-love-spells-faqs.html

Paalala na pinipili kong mabuti ang mga taong tutulungan ko. Kung ang intensyon mo lang ay ang manira ng relasyon ng iba, hindi ako ang makakatulong sa iyo.

Para sa libreng konsultasyon, punan ang form sa ibaba. Kung hindi makikita ang aking reply sa loob ng 5 minuto, tingnan ang spam. Kung hindi pa rin makita, paki-email na lang ako sa babaylanadlaw.com@gmail.com o mag-text sa 0992-905-8252.

Kung hindi makita ang form sa ibaba, i-click ang link na ito: https://forms.gle/GyKSf2h1mrqQJ1Ce9