Ako ay gumagawa ng mga gayuma (lumay) o love rituals simula pa noong 2009. Marami na rin akong natulungan na mawakasan ang pambababae o panlalalaki ng kanilang kabiyak.

Bago ka magpagawa ng ritwal sa akin, basahin muna ang mga sagot sa tanong dito upang malaman at maunawaan mo ang pamamaraan ko sa panggagayuma: https://www.gayumaonline.com/p/gayuma-mga-tanong-at-sagot.html

Tandaan na pili lang ang mga taong tinutulungan ko. Kung lalabas sa mga baraha na wala ng pagmamahal ang pagagawan mo ng ritwal, hindi na kita matutulungan na maisalba pa ang inyong relasyon pero maaari akong magbigay ng ibang options.

Kung hindi makita ang form sa ibaba, i-click ang link na ito: https://forms.gle/GyKSf2h1mrqQJ1Ce9

Iba Pang Gayuma sa Pag-ibig:

🧉 Ritwal para Bumalik ang Ex

🧉 Ritwal para Mapaibig ang Lalaki o Babaeng Gusto