Ako si Adlaw, gumagawa ng mga gayuma (lumay) o love rituals simula pa noong 2009. Marami na rin akong natulungan na mawakasan ang pambababae o panlalalaki ng kanilang kabiyak.

Bago ka magpagawa ng ritwal sa akin, basahin muna ang mga sagot sa tanong dito upang malaman at maunawaan mo ang pamamaraan ko sa panggagayuma: https://www.gayumaonline.com/p/gayuma-lumay-love-spells-faqs.html

Tandaan na pili lang ang mga taong tinutulungan ko. Kung lalabas sa mga baraha na wala ng pagmamahal ang pagagawan mo ng ritwal, hindi na kita matutulungan na maisalba pa ang inyong relasyon pero maaari akong magbigay ng ibang options.

Kung nais mo ng libreng konsultasyon, pakipunan ang form sa ibaba. Kung wala sa iyong inbox ang aking reply makalipas ang 5 minuto, maaaring nasa iyong spam yan. Kung wala pa rin, paki-email na lang ako sa babaylanadlaw@gmail.com o mag-text sa 0992-905-8252.

Kung hindi makita ang form sa ibaba, i-click ang link na ito: https://forms.gle/GyKSf2h1mrqQJ1Ce9