Ako ay mahigit isang dekada nang gumagawa ng mga ritwal sa pag-ibig o kilala rin sa tawag na gayuma o lumay. Marami na rin akong natulungan na mapabalik ang kanilang minamahal, mapaibig ang babae o lalaking kanilang nagugustuhan, at mapatino ang mga nagloloko nilang asawa at kasintahan.

Kung nais mong magpagawa ng ritwal sa pag-ibig sa akin, basahin muna ang mga sagot sa mga tanong sa ibaba upang maunawaan mo ang aking pamamaraan sa panggagayuma.

Tandaan lang na hindi lahat ng requests ay aking tinatanggap lalo na kung masama ang intensyon. Halimbawa, paibigin ang isang taong may asawa o kasintahan na. Kung ganyan ang iyong nais, sa iba ka na lang lumapit.

Kung hindi makita ang form sa ibaba, i-click ang link na ito: https://forms.gle/GyKSf2h1mrqQJ1Ce9

Totoo o legit ba ito?

Marami na akong natulungan dahil nagtiwala rin sila sa akin. Tandaan na ang gayuma at iba pang ritwal ay nawawalan ng bisa kung ito ay pagdududahan.

Para naman makasiguro na hindi ako manloloko o scammer, narito ang ilan sa mga testimonials ng aking mga naging kliyente.

Kung hindi makita ang video, pumunta sa link na ito: https://youtu.be/zECI_GiUKyI
Magkano ang ritwal?

Kailangan mong magbayad para sa mga materyales (alay kagaya ng kandila, pagkain at inumin) na gagamitin sa mga ritwal na tatagal ng isang buwan. Ito ay nagkakahalaga lamang ng P2,000 at wala na akong sisingilin ng iba pa sa iyo. Kapag nakabayad ka na, kaagad na sisimulan ang ritwal at may matatanggap ka rin na programang makakatulong sa iyong maging positibo. Mahalaga kasi na magawa mo ito upang hindi ka makasagabal sa aking mga gagawin.

May ipapagawa ka bang ritwal sa akin?

Wala dahil ako ang gagawa ng lahat ng ritwal. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang guidelines na ibibigay ko bago ko simulan ang pag-aalay sa mga butihing gabay na tutulong sa iyo.

Kailan ko makikita ang epekto ng ritwal?

May makikita ka ng magandang pagbabago sa loob lang ng dalawang linggo. Mag-iingat sa mga mangangakong kaya nilang ibigay ang iyong gusto sa loob lang ng isang araw dahil ito ay may panandaliang epekto lamang at posible pang may masamang balik sa iyo.

Permanente ba ang bisa nito?

Kagaya ng aking sinabi, ginagawa ko ang mga ritwal sa loob ng isang buwan kaya makakaasa kang permanente ang epekto nito. Ganunpaman, tandaan na nakasalalay pa rin sa iyo ang itatagal ng bisa nito. Kung itatrato nang hindi maganda ang taong napabalik o napaibig ko sa iyo, asahan na hihiwalayan ka din nito.

May masama ba itong epekto sa akin?

Maingat kong pinipili ang mga nagpapagawa ng gayuma sa akin. Kung hindi sumang-ayon ang aking mga gabay, hindi ko rin tatanggapin ang request upang maiwasan ang negatibong epekto.

At tanging sa mga butihing ispirito lang ako humihingi ng tulong para makatiyak na maganda ang magiging resulta ng mga ritwal na isasagawa.

Paano kung hindi ako makakapunta sa mga ritwal?

Marami akong kliyente na naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa kagaya ng United States, Canada, at Australia, at lahat naman sila ay natuwa sa naging epekto ng mga ritwal na ipinagawa nila sa akin. Ibig sabihin ay hindi kailanman naging hadlang sa akin ang distansya ng magpapagawa at gagawan ng gayuma.

Makakatanggap ba ako ng update sa iyo?

Magbibigay ako ng update sa iyo sa pamamagitan ng email kapag magsisimula na ang ritwal at sa huling araw nito.

Maaari bang komonsulta muna?

Diyan naman talaga tayo magsisimula. Hindi ko maaaring tanggapin ang iyong request kong hindi sumang-ayon ang aking mga gabay sa iyong sitwasyon. Kung mangyayari man ito, maaari naman kitang bigyan ng ibang options kung iyong nanaisin.