Ako si Adlaw, isang Babaylan na gumagawa ng mga ritwal sa pag-ibig o gayuma (lumay) simula pa noong 2009. Marami na rin akong natulungan na mapaibig ang lalaki o babaeng nagugustuhan nila.

Kung magpapagawa ka ng ritwal sa akin, basahin muna ang mga sagot sa tanong dito upang malaman at maintindihan mo ang proseso ko sa panggawa ng gayuma: https://www.gayumaonline.com/p/gayuma-lumay-love-spells-faqs.html

Tandaan na tumatanggi rin ako lalo na kung hindi maganda ang motibo ng magpapagawa ng ritwal. At kung lalabas sa mga baraha na imposible ang iyong nais na ipagawa, sasabihin ko ito sa iyo. Kung ito ang mangyayari, maaari akong gumawa ng ritwal upang makaakit ka ng kabiyak kung iyong nanaisin.

Para sa libreng konsultasyon, punan lang ang form sa ibaba. Kung lumipas na ang 5 minuto na wala pa rin sa iyong inbox ang aking reply, pakitingnan ang iyong spam. Kung hindi pa rin makita, maaari kang mag-email sa akin sa babaylanadlaw@gmail.com o mag-text sa 0992-905-8252.

Kung hindi makita ang form sa ibaba, i-click ang link na ito: https://forms.gle/GyKSf2h1mrqQJ1Ce9