gayuma, pag-ibig, lalaki, babae, ritwal, orasyon, dasal, mabisa, epektibo, pinakamabisa, pinakaepektibo
Gawin ito ala sais ng hapon, o alas-dose ng hatinggabi tuwing Biyernes sa lugar na hindi mahangin, at walang makakakita sa iyo.

Tandaan na walang sinuman ang dapat na makaalam ng iyong ginagawa.

Mga Kailanganin:

πŸ•―️ 1 puting kandila
πŸ•―️ litrato ng gagayumahin
πŸ•―️ panulat
πŸ•―️ asin
πŸ•―️ karayom

Proseso:

1. Gawin ang gayuma na ito na nakaharap sa silangan, o sa direksyon na sinisikatan ng araw.

2. Isulat ang buong pangalan ng iyong gagayumahin sa likod ng kaniyang litrato. Kung alam ang araw ng kaniyang kapanganakan, isulat yan sa ibaba ng kaniyang buong pangalan. Ilapag ito na nakatapat ang kaniyang mukha sa iyo.

3. Palibutan ng asin ang kaniyang larawan. Magsimula sa itaas na bahagi na umaayon sa ikot ng orasan, o clockwise.

4. Gamit ang karayom, iukit sa kandila ang iyong buong pangalan at araw ng kapanganakan simula sa ibabang bahagi nito patungong mitsa. Sindihan ito at itayo sa ibabaw ng kaniyang litrato.

5. Paulit-ulit na ibulong ang kaniyang pangalan habang isinasaisip na umaamin na ito ng pag-ibig sa iyo. Kapag ramdam mong sapat na ang iyong ginawa, maaari ka nang tumigil at iwanan na ang kandila hanggang sa maubos ito.

6. Kung upos na ang kandila, ilagay sa isang malinis na garapon ang mga natira sa ginamit sa ritwal kagaya ng abo ng larawan, ang natunaw na kandila at asin. Itago ito sa lugar kung saan walang makakakita sa kaniya.

7. Para mapalakas at mapanatili ang bisa ng ritwal, ibilad sa liwanag ng bilog na buwan ang garapon sa loob ng ilang minuto kada buwan. Siguraduhin na hindi ito makikita o mahahawakan ng iba habang isinasagawa ito.

Kapag tapos na ang ritwal, makakakita ka ng resulta sa loob ng isang linggo hanggang isang buwan.