Gawin ito upang mapaibig ang babae o lalaking minamahal sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa kaniya. Gawin ang ritwal na ito sa tuwing kabilugan ng buwan. Tumapat sa silangan na nakatitig sa bilog na buwan habang inuusal ang orasyon na ito nang labintatlong beses:
GAYUMA SERVICES

Gawin ang ritwal na ito sa tuwing kabilugan ng buwan.

Tumapat sa silangan na nakatitig sa bilog na buwan habang inuusal ang orasyon na ito nang labintatlong beses:
Bilog na buwan sa kalangitan,
Liwanag mong namumutawi sa sanlibutan,
Taglay mong karilagan, sa mga mata ko’y iatang,
Hayaang mahumaling sa akin ang taong tititigan.
Siguraduhin mo na titingnan sa mata ang babae o lalaking nais mong gayumahin sa tuwing makikipag-usap ka sa kaniya.

Kung hindi magagawa ito, sikapin na kayo ay magkatitigan kahit isang segundo man lang.

Usalin ang orasyon sa tuwing kabilugan ng buwan hanggang sa mapaibig mo ang isang tao.

Huwag mong hayaan na makita ang iyong repleksyon sa salamin upang hindi mawalan ng bisa ang ritwal na iyong ginawa.

Tandaan na ang gayuma ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa iyo kung ito ay gagamitin mo lang sa kasamaan.