gayuma, pag-ibig, lalaki, babae, ritwal, orasyon, dasal, mabisa, epektibo, pinakamabisa, pinakaepektibo
Maaari mo itong gawin kung nais mong:


Mga Kakailanganin:

🕯️ ordinaryong garapon na may takip na metal
🕯️ kapiraso ng papel
🕯️ ballpen
🕯️ permanent marker
🕯️ 3 kutsarita ng laurel
🕯️ 3 kutsarita ng cloves
🕯️ 3 kutsarita ng cinnamon
🕯️ 1 kutsarita ng chili powder
🕯️ 3 kutsarita ng asukal
🕯️ pula o puting kandila
🕯️ lighter

Proseso:

Gawin ito sa pribadong lugar, at dapat na walang makakaalam ng iyong gagawin.

Kung nais na maging mas malakas ang bisa nito, gawin ito sa araw na papalaki ang buwan o kabilugan nito.

1. Isulat sa kapiraso ng papel ang buong pangalan at araw ng kapanganakan ng gagawan ng ritwal. I-rolyo ang papel na papalapit sa iyo.

2. Habang hawak ang papel, banggitin ang pangalan ng target ng pitong beses.

3. Huminga nang malalim, at ihipan ang papel ng pitong beses, at ilagay ito sa loob ng garapon.

4. Ihalo dito ang laurel, cloves, cinnamon stick, chili powder, at asukal.

5. Ipatong ang iyong mga palad sa ibabaw ng garapon. Habang ginagawa ito ay isaisip mo na kasama mo o nasa iyong harapan ang iyong target. Kung mahihirapan kang gawin yan, maaari mong banggitin ang kaniyang pangalan nang paulet-ulet.

6. Huminga nang malalim, at dahan-dahang ihipan ng pitong beses ang loob ng garapon, at isara ito.

7. Isulat ang iyong buong pangalan sa labas ng garapon.

8. Kalugin ang garapon nang paulet-ulet habang iniisip o binabanggit ang iyong kahilingan.

9. Magsindi ng pula o puting kandila. I-seal ng wax ng kandila ang paligid ng takip ng garapon.

10. Tirikan ito ng puti o pulang kandila tuwing gabi hanggang sa mangyari ang iyong gusto.

Tandaan:
  • Huwag hayaan na makita at mahawakan ito ng iba.
  • Kapag natupad na ang iyong kahilingan, itago ito sa lugar kung saan walang makakakita dito.
  • Sunugin ang laman ng garapon, at burahin ang pangalan na nakasulat dito kung nais na pawalang bisa ang gayuma.