Mas maganda kung gagawin ito dalawang araw bago ang full moon.

Gawin ito sa lugar kung saan walang makakakita sa iyo habang ginagawa ang ritwal.

Maaari mo itong gawin sa araw o gabi sa oras na ikaw ay kalmado at positibo.